Raskassuojaus

Oikea Raskassuoja valitaan työmaalla vaadittavan suojausluokan perusteella.
Suojausluokka kuvaa tapaa millä estetään auton joutuminen työntekijöiden päälle tai vaaralliseen paikkaan.
Suojausluokan valintaan vaikuttaa mm. tien liikennemäärä, nopeustaso, vaaran laatu ja kesto.

Suojausluokat ovat:

K0 Suistumista ei estetä, mutta sulkupylväillä tien reunan näkyvyyttä parannetaan työkohteessa.
K1 Alhaisella ajonopeudella (yleensä alle 50 km/h) tapahtuneet suistumiset estetään aukottomalla betonielementtijonolla.
Betonielementtijonon* ei tarvitse olla testattu SFS-EN 1317-2 mukaisesti.
Kapean tien suoralla osuudella tulee kysymykseen myös korkea reunatuki* (ankkuroitu betonipaalu).
K2 Suistuminen estetään testatulla kaiteella, joka on mitoitettu henkilöautolle ja liikkuu kuorma-auton törmäyksessä. Lisäksi Liikennevirasto voi hyväksyä muunkin ratkaisun.
K3 Suistuminen estetään testatulla kaiteella, joka on mitoitettu myös loiville kuorma-autotörmäyksille
Tilapäinen korkea reunatuki K1

Tilapäisenä korkeana reunatukena käytetään poikkileikkaukseltaan 300 x 300 mm betonipaalua, joka ankkuroidaan tienpintaan.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 250 x 250 mm betonipaaluja, jotka kohotetaan 50 mm korkuisilla puupaloilla maasta irti.
Ankkurointina on maahan porattu 0,8 m pituinen 32 mm harjateräs tai vastaava, joka upotetaan 0,6 m syvyyteen lähellä paalun päätä.
Betonipaalujen pituus on 3–12 m. Paalujen jatkoksina käytetään 1 m pituista palaa teräksistä neliön muotoista putkea tai U-kourua tai vastaavaa,
johon paalujen päät sopivat. Ankkuroinnin ja jatkoksen tehtävänä on estää paalujen pyörähtäminen ja siirtyminen törmäyksessä.

Reunatukea näkyvöitetään sulkupylväillä. Sulkupylväät voidaan kiinnittää jatkoskappaleeseen tai paalun päälle.
Suoralla osuudella sulkupylväitä tulee asentaa noin 10 m välein. Kaarteissa, 20 metrin matkalla kaiteen päistä sekä kohteissa,
joissa ajorata kapenee, tulee sulkupylväiden asennustiheyden olla enintään 5 m.
Kun nopeustaso on enintään 50 km/h, voidaan käyttää 250 x 250 mm paaluja ilman korotuspalojakin.

Korkea reunatuki ei riitä suojaksi silloilla, jyrkissä kaarteissa eikä sellaisissa paikoissa, joissa jyrkähkö törmäys on mahdollinen.
Näissä kohdissa tulee aina käyttää kaidetta.

Betonielementtijono K1
Betonielementin pohjan leveyden tulee olla 0,4–0,7 m ja korkeuden 0,0–0,2 m suurempi kuin pohjan leveyden.
Betonielementit kytketään toisiinsa elementin päässä olevilla kiinnikkeillä. Kiinnikkeiden ei tarvitse olla kytkettynä usein avattavissa kulkuaukoissa.
Vaihtoehtoisesti voidaan hyväksyä ponttiliitos, kun betonielementit ovat tiiviissä jonossa.
Jatkoksista enintään 10 % saa olla avonaisia kiinnikkeiden viallisuuden tai ponttiliitoksen raon vuoksi.

Betonielementtijonoa ei sanota kaiteeksi, koska sitä ei ole testattu kaiteita koskevan standardin SFS-EN 1317-2 mukaisesti.
Betonielementtijonon etupinnan on oltava sileä jonon pituussuunnassa eikä jatkoksissakaan sallita yli 40 mm porrastumia.
Etupinta voi olla pystysuora tai kalteva tai näiden yhdistelmä.

Betonielementtijono aloitetaan kuten kaide hyvissä ajoin ennen vaaran paikkaa.
Betonielementtijonon pää tulee suojata joko törmäysvaimentimella tai kääntämällä jonon pää sivuun siten, että viistous on enintään 1:7.
Nopeustason ollessa alle 50 km/h voidaan käyttää 1:4 viistoutta tai sijoittaa alkuviiste betonielementtijonon eteen.

Näkyvyyden parantamiseksi betonielementtien päälle asennetaan keltaisia 50 x 150 mm heijastimia 10 m välein.
Kaarteissa, kapenemakohdissa ja 20 m matkalla elementtijonon päistä heijastimia sijoitetaan 5 m välein.
Heijastimien heijastavuusluokan tulee olla vähintään R2.

K2-K3 Työnaikainen kaide
Markkinoilla on tarjolla useita tilapäisiin liikennejärjestelyihin tarkoitettuja betoni- ja teräskaiteita,
jotka on testattu standardin SFS-EN 1317-2 mukaisesti ja kelpaavat näin K2 tai K3 luokan kaiteiksi.
Työmaakaiteen voi CE-merkitä vain siinä tapauksessa, että se on tarkoitettu myös pysyväksi kaiteeksi.

Luokkaan K2 kelpaavat SFS-EN 1317-2 standardin luokan T2, N1 ja N2 kaiteet sekä suojausluokan K3 kaiteet.

Luokkaan K3 kelpaavat standardin luokkien T3, H1 ja H2 kaiteet.
Myös pystysuora sileä tukimuuri tai vastaava muu liikkumaton betoniseinä rinnastetaan luokan K3 kaiteeseen.

Suuremmassa törmäyskoeluokassa hyväksytty kaide täyttää automaattisesti alemman suojausluokan vaatimukset.

Törmäyskestävyysluokat
Törmäyskoe
Ajoneuvo, nopeus, kulma
MATALA
törmäyskestävyys
T1
TB21
1300 kg 80 km/h 8°

T2
TB22
1300 kg 80 km/h 15°

T3
TB41 ja TB21
10t 70 km/h  8°

1300 kg 80 km/h 8°

NORMAALI
törmäyskestävyys
N1
TB31
1500 kg 80 km/h 20°

N2
TB32 ja TB11
1500 kg 110 km/h 20°

900 kg 100 km/h 20°

KORKEA
törmäyskestävyys
H1
TB42 ja TB11
10t 70 km/h 15°

900 kg 100 km/h 20°

L1
TB42 ja TB11
ja TB32
10t 70 km/h 15°

900 kg 100 km/h 20°

1500 kg 110 km/h 20°

H2

TB51 ja TB11
13t 70 km/h 20°

 900 kg 100 km/h 20°

L2
TB51 ja TB11
ja TB32
13t 70 km/h 20°

900 kg 100 km/h 20°

1500 kg 110 km/h 20°

H3

TB61 ja TB11

16t 80 km/h 20°

900 kg 100 km/h  20°

L3
TB61 ja TB11
ja TB32
16t  70 km/h 20°

900 kg 100 km/h 20°

1500 kg 110 km/h   20°

ERITTÄIN KORKEA
törmäyskestävyys
H4 a
TB71 ja TB11
30t 65 km/h 20°

900 kg 100 km/h 20°

H4 b
TB81 ja TB11
38t 65 km/h 20°

900 kg 100 km/h  20°

TOIMINTALEVEYS

Toimintaleveysluokka

Toimintaleveys (m)

W1

W ≤ 0,6

W2

W ≤ 0,8

W3

W ≤ 1,0

W4

W ≤ 1,3

W5

W ≤ 1,7

W6

W ≤ 2,1

W7

W ≤ 2,5