Työmaa-aita, jota monasti myös väliaikaiseksi aidaksi kutsutaan, on aitatyyppi joka on suunniteltu työmaakäyttöön. Sen käyttöä kuvastaa asentamisen nopeus sekä helppous. Lisäksi toimivat varastointiratkaisut sekä lisävarusteet on otettu rakennusliikkeiden tarpeita varten huomioon. Työmaa-aidan asentamisen helppoudesta johtuen, sen ainoa käyttökohde ei ole pelkästään työmaan rajaus. Koska työmaa-aitaa ei tarvitse kaivaan maahan, sitä käytetään paljon myös tapahtumissa sekä kaikissa paikoissa, joissa halutaan nopeasti & helposti rakentaa kulkueste. Halpa koiratarha, peurasuoja sekä kana-aitaus ovat näiden aitojen astetta eksoottisempia käyttömuotoja.

  • Joustava

Kuten väliaikainen aita nimitys jo viittaa, työmaa-aidat on suunniteltu niiden helppoa asennusta ja kuljetusta silmälläpitäen. Yhdellä sanalla sanottuna työmaa-aita on joustava. Ko. aidat ovat tarpeeksi vakaita kestääkseen kaikkia sääolosuhteita, mutta silti ne ovat helposti siirrettävissä & varastoitavissa.

  • Edullisuus

Tämä on on väliaikaisen aidan tärkein hyöty. Kiinteän aidan hankkiminen on suhteellisen kallista, kun taas työmaa-aidat ovat edullisia, helppoja asentaa ja kuljettaa. Työmaa-aitoja pystyy nopeasti lisäämään tai poistamaan tarpeiden muuttuessa.

  • Helppo käyttää

Väliaikainen aitaus on tukeva mutta ei pysyvä. Siksi ne ovat erittäin käyttäjäystävällisiä ja pystyvät suorittamaan suurimman osan alue-rajauksista.

  • Hyvä väkijoukon hallintaan

Vaikka olisit järjestämässä isoa konserttia tai vaikka vain pienempää tapahtumaa, työmaa-aidat ovat toimivin vaihtoehto väkijoukon ohjaukseen ja hallintaan. Nordpel Oy valikoimista löytyy myös teräksisten rakennustyömaa-aitojen lisäksi mellakka-aidat sekä euroaidat, voit valita sinulle sopivimman ratkaisun.

Materiaali

Työmaa-aidat voidaan jaotella 1) metallisiin 2) muovisiin sekä myös 3) puisiin aitoihin. Alla olevassa tekstissä käymme nopeasti lävitse metallisten isojen työmaa-aitojen perusteita. Metallisten työmaa-aitojen käytetyin materiaali on teräs, jonka hinnanvaihtelut vaikuttavat viiveellä sinkin ohella aitojen hintaan.

Mitat

Metallisen työmaa-aidan peruspituus on 3,5m. Tämä johtuu aitojen ensimmäisten valmistajien valmistustavasta, jossa katkaistiin 7m metalliputki kahdeksi lyhyemmäksi putkeksi. Työmaa-aidoissa toinen yleinen pituus euroopassa on 2,2m, niin sanottu kompensaatio-elementti. Tämä pituus on kehitelty aitojen tehokasta pakkaamista varten (rekan leveys <2,4m).

Rakennustyömailla aidan käytetyin korkeus on 2m, jonka monesti määrittelee jo rakentamisohjeistukset. Maanrakentajien parissa taasen suositumpi on niin sanottu matala työmaa-aita, korkeudeltaan 1,2m.

Perusmallisen 3,5m pitkän aidan paino vaihtelee välillä (10-35)kg. Paino on aina tietynlainen kompromissi kestävyyden sekä helpon käsittelyn välillä, tosin aidan painoa tärkeämpi kestävyyteen vaikuttava seikka on aidan valmistustapa.

Työmaa-aitojen kehysputket ovat pääsääntöisesti halkaisijaltaan (20-43)mm. Vertikaalisissa päätyputkissa käytetään 40mm ⌀ molemminpuolin olevia putkia, jotta ne ovat yhteensopivia myös muiden valmistajien aitapainoihin. Putkien seinämävahvuus vaihtelee lähtien 1 mm paksuudesta ylöspäin.

Verkko, joka on hitsattu kehysputkien väliin, vaihtelee mitoitukseltaan. Pääsääntöisesti  käytetään verkkoa silmäkooltaan n. (10×20-30)cm sekä lankapaksuudeltaan (1-5)mm. Lähes jokaisella valmistajalla on myös tarjota ns. anti-climb versio, jossa on tiheämpi verkko. Työmaille, joissa halutaan tehokkaasti estää esim. melu-/pölyhaittoja on suunniteltu teräksinen umpiaita. Umpiaita on rakenteeltaan verkko-aidan pohjalle rakennettu, mutta verkon tilalle on hitsattu teräksinen pelti.

Työmaa-aitojen eri valmistustavat

“Kun olet päättänyt hankkia työmaa-aitaa, on erittäin tärkeää että vietät vielä hetken aikaa miettien minkälainen aita on sinulle sopivin. Tietyissä kohteissa aidat ovat pitkään paikoillaan, jolloin aidan kestävyys ei ole tärkeintä. Kovassa käytössä taasen järeämmät aidat maksavat itsensä nopeasti takaisin.”

Valmistustapa on aina tietynlainen kompromissi hinnan sekä kestävyyden suhteen. Isommat erät aitoja tehdään robotisoiduilla tuotantolinjoilla. Linjasto on täysin automatisoitu ja siinä ns. tyssähitsataan eli sähköllä sulatetaan galvanoidut metalliosat yhteen. Tällä tekniikalla päästään isoihin tuotantoeriin, kustannukset halpenevat. Tyssähitsattujen aitaputkien liitoksia, voidaan myöskin vahvistaa käyttämällä erillisiä kulmiin tulevia vahvikkeita.

Osa työmaa-aidoista on upposinkittyjä. Upposinkityt aidat on hitsattu käsityönä MIG-menetelmällä. Aitojen hitsisaumat ovat erittäin vahvoja ja ne on myös laadukkaasti tehtynä limittäisliitettyjä. Hitsauksen jälkeen aidat on upposinkitty, jolloin ne kestävät paksun sinkkikerroksen ansiosta hyvin korroosiota. Upposinkityn sekä käsin hitsatun aidan huonompia puolia on sen astetta isommat valmistuskustannukset. Tosin pitkällä tähtäimellä aidan kestävyys maksaa itsensä takaisin moninkerroin.

Näiden kahden valmistustekniikan välillä on olemassa myös välimuotoja. Esim. Nord-2 aitamallissa on pyöristetyillä yläkulmissa saatu minimoitua hitsisaumat, jolloin aita kestää erittäin hyvin siihen kohdistuvat rasituksia.

Nordpel valikoima

Kauttamme on saatavilla erilaisia työmaa-aitoja useita kymmeniä eri malleja. Meillä on aidoista pitkä käyttötuntemus ja olemme osanneet valita tarjontaamme parhaimmat vaihtoehdot. Tuotteemme kuitenkin räätälöidään aina asiakkaan mukaan eli tilaustyönä toiveiden mukaan räätälöidyt aidat ovat myös mahdollinen vaihtoehto määrien ollessa myös valmistajalle kannattavia.

Työmaa-aitojen valinnassa on hyvä perehtyä aluksi määräyksiin, joissa määritellään aitaukselle vaatimukset. Vaatimukset vaihtelevat paikkakunta- ja alue kohtaisesti. Vaikuttavia tekijöitä on myös ulkopuoleinen liikenne, rakennettava kohde ja poikkeukselliset työt esim. räjäytystyöt.

Seuraavaksi on edessä työmaa-aidan valinta. Tässä vaiheessa on hyvä miettiä, onko työmaa-aidalle jatkokäyttöä mahdollisesti tulevaisuudessa, vai ei. Nord Pro työmaa-aita on suunniteltu kestämään useamman hankkeen ajan. Vastaavasti Nord-1 työmaa-aita on hyvä valinta yksittäisiin hankkeisiin. Laajasta valikoimastamme löytyy myös välimallien vaihtoehtoja, eli löydät varmasti juuri sinulle ja yrityksellesi parhaan mahdollisen ratkaisun!

Kun päätös työmaa-aita tyypistä on tehty, seuraavaksi edessä on pystytystarvikkeiden valinta. Tavallisesti käytössä on betonijalusta ja muovijalusta. Muovijalusta on hieman kevyempi ja mukavampi käsitellä. Vaihtoehtoisesti betonijalusta on raskaampi ja tukevampi. Molemmissa jalustoissa on valmiit ”kolot” työmaa-aidoille, eli pystytys on nopea ja helppo toteuttaa. Toinen yleisesti käytössä oleva lisävaruste on välikiinnike, yleisesti perhoskiinnike. Perhoskiinnikkeellä aidat kytketään toisiinsa, jotta työmaa-aidat pysyvät siististi suorassa rivissä tukevasti toisissaan kiinni. Tämän lisäksi on mahdollista valita telineet aidoille, sekä jalustoille. Näin työmaa-aitojen kuljetus työmaalta toiselle ja varastointi helpottuvat huomattavasti. Telineissä on valmiit taskut trukkipiikeille, sekä nostolenkit liinoille. Yksi suurimmista syistä työmaa-aidan rikkoutumiselle on vääränlainen kuljetus. Aidat tulisi kuljettaa aina pystyssä ja toisiinsa niputettuna. Toinen vaikuttava tekijä on yksinkertaisesti laatu eli työmaa-aidan osien materiaalivahvuus, valmistusmenetelmä ja rakenne. Nord Pro työmaa-aidat on käsin valmistettu, upposinkitty ja kehysputket ovat lomittaisliitetty. Lomittaisliitoksella tarkoitetaan sitä, että työmaa-aidan vaakaputket ovat upotettu pystyputkissa olevien reikien sisälle. Tämä takaa markkinoiden parhaan hinta- / laatusuhteen. Tämän lisäksi, tietyissä tapauksissa työmaa-aita on mahdollista varustaa oman yrityksesi logolla!

Monesti työmaa-aitoihin kiinnitetään mainosbanderolleja, tai näkösuojia. Vaikka nämä usein läpäisevätkin osan tuulesta, nousee tuulikuorma silti huomattavasti. Tästä syystä suosittelemme aina vinotuentaa, mikäli käytössä on mainosbanderolleja tai vastaavia tuulipinta-alaa kasvattavia tuotteita. Näin käyttäjä säästyy turhilta vahingoilta ja lisäkustannuksilta.

Työmaa-aita tunnetaan suomalaisessa puhekielessä myös nimellä Vepe aita. Nimi juontaa kauas historiaan, jolloin Vepe valmisti aidat itse. Jo yli vuosikymmenen suurin osa suomessa olevista työmaa-aidat ovat tuotu Euroopasta suuremmilta tehtailta. Puhekielessä Vepe-aita on kuitenkin jäänyt elämään, varsinkin ”vanhan liiton” työntekijöillä.

Kaikista yleisimmin käytetty työmaa-aita aluerajuksiin on 2m x 3,5m korkea aitaelementti. Tämä johtuu siitä, että monesti viranomaiset ovat määrittäneet vähimmäiskorkeudeksi 2 m. Tietyissä tapauksissa 1,2 m x 3,5 m aitaelementti on sallittu. 1,2 m korkea aita on huomattavasti mukavampi käsitellä verrattuna 2 m korkeaan yleisesti käytettyyn malliin, eli sitä kannattaa suosia aina kuin mahdollista. Monesti suuremmilla työmailla 1,2 m korkea työmaa-aita on käytössä esim. urakkarajauksena. Näin saadaan jaettua työmaa lohkoin, joissa kaikilla on selkä urakka-alue, missä työskennellä. Monesti tämä vaikuttaa positiivisesti urakan sujuvuuteen ja turvallisuuteen.