Euroaidan nimen alkuperä juontaa sen ulkomailla käytetystä nimityksestä EURO-panel.
Euroaitaa kutsutaan myös erittäin usein urakoitsijoiden toimesta sitä hyvin kuvaavasti valkoiseksi muoviaidaksi heijastimilla. Virallinen euroaidan nimitys, jota käytetään liikenneviraston ohjeistuksissa, on kuitenkin sulkupuomi.
Vielä 90-luvulla työmailla käytettiin valtaosin puisia sulkupuomia. Nordpel on ollut ensimmäisten joukossa tuomassa euroaitaa suomen markkinoille ja tehnyt erittäin paljon töitä euroaidan tunnettavuuden parantamisen suhteen. Tässä on onnistuttukin ja harvassa ovat ne työmaat, missä enään törmää puisiin versioihin

Muovisella euroaidallamme / sulkupuomilla saavutetaan monia etuja:

  • Vakiona näkyvät heijasteet R1 tai R2
  • Iskunkestävyys sekä erinomainen säänvaihteluiden- / UV-säteilyn kesto
  • Keveys, nopea käsiteltävyys sekä tilaa & aikaa säästävät valmiit varastointi- /kuljetusratkaisut
  • Saksalaisten ZTV-SA määräysten täyttäminen takaa turvallisen & testatun käytön

Oikean euroaidan valinnassa huomioitavaa

“Halpa hinta houkuttaa tuotteessa kuin tuotteessa. Kun on kyseessä kovaan ammattilaiskäyttöön suunniteltu tuote, jokainen ymmärtää että laatu ja hinta kulkevat käsikädessä. Vuoden kahden päästä hävikki- & korjauskuluja tarkasteltaessa ei ole yllätys, että huomataan halvimman tuotteen tulleen lopulta kalleimmaksi.”

  • Laadukas materiaali: Nordpel euroaidat ovat laadukasta HDPE muovia, joka on pitkäikäinen sekä kestää hyvin rasitusta. Halvempaa muovia käytettäessä aiheutuu monesti ikäviä seurauksia esim. aidan vääntyilevät helteellä, eivätkä kestä kylmiä lämpötiloja.
  • Metallinen päätyputki menee ylös saakka: Metallissa on helppo säästää, mutta jättämällä päätyputket vajaamittaisiksi, kohdistuu aidan päätyyn isompia rasituksia ja ne useasti käytössä repeävät. Nordpelin euroaidoissa päätyputket on täysimittaisia.
  • Käytettävyys: Pienillä parannuksilla saadaan aitojen helppokäyttöisyyttä ja toimivuutta lisättyä. Aidoissa oleva kantokahva helpottaa niiden käsittelyä sekä oikeaoppinen aidan rakenne minimoi siihen kohdistuvan tuulikuorman ja rasitukset. Euroaidassa olevat kunnolliset metalliset lenkit myöskin mahdollistavat nopean ja kestävän aitojen ketjuttamisen.

Rakennustöiden turvallisuusmääräysten (VNA 205/2009, perustelumuistio) mukaan
kulkuesteellä rajataan kulku-, työskentely- tai vastaava alue tai estetään pääsy vaaralliselle
alueelle. Kulkuesteen on oltava helposti havaittava, eikä se saa siirtyä tahattomasti
paikoiltaan. Kulkuesteenä voidaan kaiteen ohella käyttää myös muita suojarakenteita,
jos ne estävät tehokkaasti henkilöiden joutumisen vaaralliseen paikkaan.
Sulkupuomia voidaan käyttää liikenteen tilapäisessä ohjaamisessa kevyen liikenteen
väylillä erottamaan työmaa-alue liikenteelle varatusta kevyen liikenteen väylästä.
Sulkupuomia voidaan käyttää myös muussa kuin liikenteen ohjaamistarkoituksessa
erottamaan esimerkiksi työmaa-alue puistoalueesta.
Kun sulkupuomia käytetään liikenteen tilapäisessä ohjaamisessa, on sulkupuomi varustettava
pimeän ja hämärän aikana sekä tarvittaessa muulloinkin vilkkuvalla keltaisella
tai kiinteällä punaisella valolla. Kiinteää punaista valoa lähettävää varoituslyhtyä
on käytettävä, jos väylä on kokonaan suljettu ja sulkemiskohdasta on käännyttävä
takaisin.
Jos sulkupuomia käytetään kevyen liikenteen väylän sulkemiseen, voidaan siihen
kiinnittää liikennemerkit 324 (jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty,
681 (polkupyöräilijöille tarkoitettu reitti) tai 682 (jalankulkijoille tarkoitettu reitti).
Merkkien 681 ja 682 yhteydessä käytetään myös reitin suuntaan osoittavaa

Teknistä lisätietoa:

www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-39_sulku_varoituslaitteet_web.pdf